Gebruiksvoorwaarden

Toegang en gebruik

Alex erotische films website bevat adult content van de eigenaar(s) van deze website.
Onze website richt zich enkel tot volwassenen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de minimumleeftijd die de wetgeving van jouw land vereist om gebruik te maken van onze website. Voor België is deze leeftijd bepaald op 18 jaar.

Iedere Gebruiker die de website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de toepassing ervan.

Inhoud van de website

De inhoud van de website bevat zowel gratis als betalend adult content. Dit kan in de vorm van foto's of video zijn.
De video's en foto's op deze website zijn bedoeld om door verantwoordelijke volwassenen te worden gebruikt voor seksueel amusement;

Betaalvoorwaarden

Sommige content van deze website is enkel beschikbaar na betaling. Deze betaling gebeurt via PayPal.
De prijs kan verschillen naargelang de inhoud van de beveiligde pagina.

Herroepingsrecht

Als Gebruiker-consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst gaat die onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden verklaar je als Gebruiker-consument dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra de betaling via PayPal is uitgevoerd. De betalende content wordt onmiddellijk en automatisch zichtbaar na betaling.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben voor op de goede werking en veiligheid van de website en de eigenaar van deze website. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder moet men spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.
  • Het is niet toegestaan de website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor politieke en/of religieuze overtuigingen.
  • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de betalende inhoud van deze website.
  • Het is niet toegestaan om de reeds betaalde content te downloaden en of te verspreiden.

Betaalopties:

  • banktransfer